Raasiku Valla Raamatukogu on universaalse koostisega rahvaraamatukogu, kuhu komplekteeritakse kirjandust igast vallast, v.a kitsalt erialased ja teaduslikud väljaanded.                                                                        
2018. aasta lõpuks oli raamatukogus 21 886 teavikut. Üldarvust 71 protsenti moodustab ilu- ja lastekirjandus. Kogud täienesid  2583 arvestusüksuse võrra.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas on 01.12.2018 seisuga 1647 inimest (Raasiku alev, Tõhelgi, Peningi ja Kiviloo külad).
2018. aastal oli registreeritud raamatukogu kasutajate arv 6076, neist lapsi 246, külastuste arv 10 838, kojulaenutuste arv 15 180.
Perioodikat on 2019. aastaks meie raamatukogusse tellitud 35 nimetust, sellest 8 nimetust ajalehti ja 27 nimetust ajakirju.
Ajalehti säilitatakse lühiajaliselt, kuid hoidlas on olemas Ida-Harjumaa nädalaleht Sõnumitooja 1995. aastast.
Ajakirju säilitatakse üldjuhul 3 aastat v.a. Eesti Loodus alates aastast 1960 kuni 2013, Eesti Naine 1970. aastast.