Raasiku raamatukogu Avaliku Internetipunkti (AIP) kasutamise juhend

 

1. Raamatukogus asuva AIP kasutamine on võimalik raamatukogu lahtiolekuaegadel.

2. AIP kasutamise eelduseks on eelnev arvuti kasutamise oskus

3. Enne AIP teenuse kasutamist esitab esmakordne külastaja isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti), tutvub AIP kasutamise eeskirjadega ning annab selle kohta allkirja.

4. AIP kasutamiseks tuleb registreeruda raamatukogus kohapeal või telefoni teel. Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni üks nädal maksimaalset üheks tunniks päevas. Tööajad algavad täistundidel. Üle 10-minutilise hilinemise korral kaotab registreerunu eesõiguse arvutiajale.

5. Korraga võib ühe arvuti taga olla üks arvutikasutaja, erandkorras kokkuleppel raamatukogutöötajaga ka kuni kaks kasutajat.

6. AIP kasutaja kohustub kasutama AIP ja raamatukogu vara head tava järgides ning mitte häirima oma tegevusega teisi arvutikasutajaid ega raamatukogu lugejaid

7. AIP kasutajal ei ole lubatud:

* muuta arvuti häälestust;

* teha muudatusi arvuti kõvakettal (tarkvara installeerimine, kõvakettal olevate failide kustutamine ja muutmine)

* arvutit omavoliliselt sisse ja välja lülitada;

* külastada tasulisi ja pornograafilise sisuga internetilehekülgi;

* mängida arvutimänge;

* AIP töökohal süüa ja juua.

Isiklikke diskette võib kasutada peale raamatukogutöötaja informeerimist ja viirusevastase kontrolli teostamist .

8. Väljatrükk on tasuline. Enne printima asumist informeerida sellest raamatukogu töötajat.

9. AIP kasutaja peab tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara rikkiminekust, lõhkumisest või kadumisest kohe teatama raamatukogu töötajale.

10. Raamatukogu töötajal on õigus katkestada internetiteenuse kasutamine külastajal, kes käitub ebaeetiliselt, kahjustab raamatukogu või AIP vara või häirib teisi ruumisviibijaid. Eeskirjade esmakordsel rikkumisel kaotab külastaja võimaluse kasutada AIP teenuseid kahe nädala jooksul, teistkordsel rikkumisel aasta jooksul. AIP kasutaja on kohustatud hüvitama kahju, mis tekkis ruumile või inventarile tema süül.